1. Bendrosios nuostatos

Elektroninės parduotuvės Fisheris LT (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Pirkėjui užsakant prekes, įkeliant prekių komentarus, kitais naudojimosi Parduotuve atvejais. Parduotuvė pasilieka teisę keisti Taisyklių turinį. Pirkėjui galioja Taisyklių turinys, kuris yra skelbiamas Parduotuvės interneto svetainėje užsakymo patvirtinimo momentu.

Pirkėjas neturi galimybės pateikti užsakymo parduotuvėje, jei Jis nesusipažinęs ir nesutinka su parduotuvės Taisyklėmis. Laikoma, kad Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, Jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas varnele „Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su parduotuvės taisyklėmis“.

Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, kai kyla nuostoliai dėl to, kad Pirkėjas, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors turėjo tokią galimybę.

Visos kainos Parduotuvėje nurodytos eurais, su PVM.

2. Privatumas

Elektroninė parduotuvė Fisheris LT saugo Pirkėjų privatumą ir užtikrina Jų informacijos saugumą. Pirkėjų prašoma pateikti informaciją, kuri būtina užtikrinti sklandų atsiskaitymo ir prekių pristatymo procesą, suteikti aukštesnės kokybės paslaugas. Prašoma nurodyti šią informaciją: pirkėjo (prekių gavėjo) vardas, pavardė, adresas, pašto indeksas, telefono numeris.

Pirkėjas, registruodamasis Parduotuvėje, pateikdamas užsakymą, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Pirkėjas patvirtina, kad Jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jei Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

3. Prekių grąžinimas

Pirkėjas gali pakeisti įsigytas prekes kitomis Parduotuvės siūlomomis prekėmis arba grąžinti Jam netikusias prekes. Tokia teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 dienų nuo prekių pristatymo (kai Pirkėjas, ar Jo įpareigotas asmuo pasirašo prekių pristatymo lape). Šios teisės Pirkėjui priklauso pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Grąžinti arba pakeisti prekes galima tik tokiais atvejais, kai prekės:

1) nebuvo naudojamos,

2) nebuvo sugadintos,

3) išsaugotos prekių vartojamosios savybės,

4) neprarado prekinės išvaizdos.

Prekių pakuotė privalo išlikti nesugadinta, išskyrus tuos atvejus, kai pakuotės pažeidimas būtinas prekei apžiūrėti. Bet kokiu atveju, prekės privalo būti grąžintos originalioje  pakuotėje. Pirkėjas, grąžindamas prekes privalo pateikti įsigijimo dokumentus (kartu su preke gautą sąskaitą).

Pirkėjas, norėdamas grąžinti arba pakeisti Parduotuvėje įsigytas prekes, privalo kreiptis į Parduotuvės administraciją telefonu arba elektroniniu paštu ir nurodyti keitimo arba grąžinimo priežastis. Gavęs Pirkėjo užklausą, Parduotuvės personalas suteiks Pirkėjui nurodymus, kaip grąžinti prekes. Prekių grąžinimo arba keitimo atveju, prekių paėmimo ir pristatymo kaštus apmoka Pirkėjas. Grąžinant prekes, sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo Parduotuvei.

4. Prekių pristatymo sąlygos

Prekių pristatymo kaina 4 eurai. Nemokamas pristatymas nuo 90 eurų.

Užsakytos prekės pristatomos per 1-5 darbo dienas, priklausomai nuo pasirinkto apmokėjimo būdo. Prekes pristato vieni iš siuntų pristatymo paslaugų lyderių Lietuvoje – Venipak,  DPD arba Lietuvos paštas. Prekes galima atsiimti ir patiems, Fisheris LT prekių atsiėmimo punkte Kaune.

Tam tikrais atvejais, dėl didelio apkrovimo, oro sąlygų, pristatymas gali vėluoti 1-2 darbo dienas. Tokiu atveju su Pirkėju susisiekia Parduotuvės atstovas ir informuoja apie galimą vėlavimą, suderina galimą pristatymo adreso pasikeitimą ir kitus klausimus.

Kurjerių tarnyba pristato prekes darbo dienomis, nuo 08:00 val. iki 18:00 val., Pirkėjas privalo užtikrinti, kad prekių pristatymo metu, nurodytu adresu būtų asmuo, galintis priimti prekes. Jei po prekių užsakymo, pasikeitus aplinkybėms, pirkėjas negali užtikrinti prekių priėmimo nurodytu adresu, privalo informuoti apie tai Parduotuvės administraciją.

Pasirinkus kitą pristatymo būdą pirkėjas privalo laiku pasirūpinti prekių atsiėmimu iš Parduotuvės sandėlio arba artimiausio pašto skyriaus.

Jei prekes pristatantis kurjeris, dėl kliento kaltės, nurodytu adresu nerado kam pristatyti prekių, su pirkėju yra derinamas naujas pristatymo laikas. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip vieną kartą. Kurjeriui neradus gavėjo antrą kartą, prekės gražinamos į Parduotuvės biurą. Tokiu atveju su Pirkėju susisiekia Parduotuvės atstovas ir aptaria naujas pristatymo sąlygas, pristatymo išlaidas šiuo atveju apmoka Pirkėjas, jei Parduotuvės administracija nenusprendžia kitaip.

Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Parduotuvės administraciją jei:

1) negavo prekių praėjus 30 valandų nuo užsakymo būsenos pakeitimo į „Išsiųsta“, jei pasirinktas pristatymo būdas Kurjerių tarnyba,

2) negavo prekių praėjus 72 valandoms nuo užsakymo būsenos pasikeitimo į „Išsiųsta“, jei pasirinktas pristatymo būdas Lietuvos paštas,

3) prekes pristatantis kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;

4) pažeista prekės pakuotė. Pastebėjus, kad pristatytos prekės pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti kurjerio prekių pristatymo važtaraštyje. To nepadarius, Parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimo, kuris atsirado dėl pažeistos pakuotės,

5) pakuotėje esanti prekė yra sugadinta, nepilnos komplektacijos, arba ne ta, kurią Pirkėjas užsisakė.

5. Dovanų kuponai

Įsigytas dovanų kuponas galioja 6 mėnesius nuo kupono išsiuntimo pirkėjui elektroniniu paštu. Galiojimo pabaigos data visada nurodyta ant išsiųsto dovanų kupono. Kuponu galima pasinaudoti tik kupono galiojimo laikotarpiu. Įsigydami kuponą jūs patvirtinate, kad susipažinote su atskirų paslaugų teikimo sąlygomis, tame tarpe ir kupono galiojimo terminu, kuris yra neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties dalis, todėl pasibaigus kupono galiojimo terminui atsiimti prekės ar paslaugos nebegalėsite. Pasibaigus kupono galiojimo terminui pinigai už nepanaudotą kuponą taip pat negrąžinami.

6. Prekių komentarai

Parduotuvės svetainės lankytojai turi galimybę talpinti komentarus apie prekes. Už komentarų turinį ir Lietuvos Respublikos įstatymų atitikimą atsako komentarus rašantys asmenys. Kiekvienas komentaras, prieš publikuojant patikrinamas svetainės administratoriaus. Parduotuvė pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokius komentarus.

7. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1) Bendrosios nuostatos
Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas MB Pikeris LT, įmonės kodas 305898203, tvarko Pirkėjų asmens duomenis.

Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Parduotuvė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
– duomenų subjektas duoda sutikimą;
– sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
– Parduotuvė įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
– asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Parduotuvė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

Asmens duomenys nuolat atnaujinami, saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

2) Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
Parduotuvė gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
– apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
– išrašyti finansinius dokumentus;
– išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
– įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Registracijos el. parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Parduotuvė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Parduotuvė gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

Pirkėjo asmens duomenys saugomi ne ilgiau, kaip iki Parduotuvės veiklos pabaigos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.

3) Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Parduotuvė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti, tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4) Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5) Informacijos ar pretenzijų perdavimas
Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. Parduotuvė, gavusi Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@fisheris.lt).

8. Taisyklių keitimas

Parduotuvė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.

9. Klientų aptarnavimas

Elektroninės parduotuvės FISHERIS.LT klientų aptarnavimo skyriaus kontaktai:

Telefonas: +370 64784789

El. paštas: info@fisheris.lt